Gamle Opsund - et anlegg av Gleng modelljernbaneklubb

 
   
Byggekveld 22. september 2015  

I kveld startet vi den permanente monteringen av sporet på anlegget. Alle pensene har fått loddet på fem tilførselsledninger hver. Hjertestykkene er  isolert slik at de kan mates med riktig polaritet etter hvilken vei pensen ligger. Hver eneste lengde med spor får egne ledninger. Her overlater vi ikke matingen av strøm til tilfeldighetene.
 
 

Vi spikrer sporet før ballasteringen. Så kan vi enkelt gjøre forandringer hvis testkjøringen avslører feil.
 
 

Lekkert med slanke penser og "organisk" linjeføring. Vi prøver å unngå for mye symmetri. Dette gir mer realisme.
 

 
Byggekveld 07. oktober 2015  

Stasjonen er ferdig sporlagt.
 
 
 

 

 
Byggekveld 13. oktober 2015  

I alle skinneskjøtene må det fjernes sviller for å få laskene på. Dette gjelder først og fremst fleksispor som vi bygger med her. Men vi legger laskene inn igjen når sporet er på plass.
 
 

Snart ferdig med sporleggingen på hele anlegget. Bare småtteri som gjenstår nå. Så er det klart for montering av pensemotorer og kobling av det elektriske.