Gamle Opsund - et anlegg av Gleng modelljernbaneklubb

 
   
Dette anlegget bygger vi på oppdrag. Det blir 3x2m, pc-styrt med TrainController, og med Faller Car System Digital 3.0  
   

Dette utkastet til sporplan ble skriblet ned på et møte i klubben tirsdag 20. januar. Oppdragsgiver ga klarsignal til at dette ville han gå for, så etter noen litt mer detaljert tegninger på PC, var vi klare til å bygge.

 

 
 
Byggestart 10. februar 2015
 

Kvelden startet med innkjøp av materialer.
 
 

Rammeverket ble påbegynt med en gang.

 
 
Byggekveld 24. februar 2015
 

Landskapet bygges opp av XPS. Rammeverket består av to deler. Det er splittet på langs da det gav minst antall spor som må krysse skjøten.
 

 
 
Byggekveld 17. mars 2015
 

Stigningen på traséen i framkant er klar. Alle synlige spor blir lagt med Peco. I tunneler og skyggestasjon bruker vi Roco. En blanding av Geoline og Rocoline fra diverse startsett og bruktkjøp.
 

 
 
Byggekveld 24. mars 2015
 

Bruen blir tilpasset.
 

 
Byggekveld 31. mars 2015
 

Testkjøring av brua.
 
 

 
Byggekveld 7. april 2015
 

Skyggestasjonen tar form.
 
 

Slik blir blokkinndelingen.

 
 
Byggekveld 14. april 2015
 

Nå er skyggestasjonen komplett med spor. Nå gjenstår pensemotorer og kabling av blokkene. Her blir det plass til passasjertog med f.eks lok og 5 vogner.
 

 
 
Byggekveld 21. april 2015
 

Nå er vi i gang med korklegging på det som blir åpent spor. Vi kutter remser av store plater. Der hvor det er kurver splitter vi korken i to, da blir det enklere å bøye den.
 
 

 
 
Byggekveld 28. april 2015  

Spor på korken.
 

 
 
Byggekveld 5. mai 2015  

Opp ett nivå. Her blir det stasjon og bymiljø.
 
 
 

Testing av sporgeometri med pensene.
 
 
 

 

 
Byggekveld 12. mai 2015
 
 

I dag ble det litt forandring på planene for stasjonen til Øyvind. Vi legger den i en stor kurve. Det går bedre opp i forhold til geometrien ut i hver ende, og det gir et mer spennende utseende.
 
 
 
 

 

 
Byggekveld 12. mai 2015
 
 

I kveld ble de siste traséene bygd, så nå er det bare å legge kork og komme i gang med sporet. Det ble til og med mulighet for en liten testkjøring. https://www.youtube.com/watch?v=BAQXCFzOS7o