Gleng bygger anlegg for Lions
 
         
 
Byggekveld 9 - tirsdag 1. mai

Ferdige steinveggsplater fra Faller.

Brua er satt sammen av standard Märklin bruelementer. Den ene er kuttet opp i 3 like deler hvorav den ene er plassert over undergangen for veien.
 
Byggekveld 11 - tirsdag 15. mai

Første forsøk med reléer som styrer togene. Anlegget består av en rundbane med kryssing på stasjonen og kryssing skjult under anlegget. På denne måten får vi maksimalt med togbevegelser. Dette styres enkelt med 4 reléer. Vi benytter Viessmanns elektroniske som ligger parvis i hver boks. For trigging av reléene har vi valgt å isolere et kort stykke av den ene skinnestrengen i stedet for vippebryter eller reed-kontakt. når et toghjul ruller inn på det isolerte stykket overfører det strøm som trigger reléet. Dette systemet fungerer 100% ettersom det reagerer på hvert eneste hjul som passerer.

Dette er de to togene som skal trafikkere anlegget. Roco El 18 for vekselstrøm med Lima B5-vogner. Vi måtte bytte til Märklin-hjul på vognene for å unngå avsporinger. I bakgrunnen ser vi Märklins El 10 med tankvogner med Glava-logo på.
 
Byggekveld 12 - tirsdag 22. mai

Nå har vi begynt å stille krav til det visuelle uttrykket på anlegget. Grå plastballast ser ikke veldig realistisk ut, så vi malte den brun.

Her er Lions avdeling Sarpsborg på befaring. Kai forklarer hvordan reléene styrer togene.

Brostøttene er bygd fra scratch av styren-lister.
 
Byggekveld 13 - tirsdag 29. mai

Perrongkanten er laget av en trelist.

Styrofoamen dekkes med lettsparkel.

Kurvene får overhøyde (dosering)