Brua:

http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=44849&skjema=2&fm=4
Interessant. Viser lengdeforskjellene på spennene.

http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=58447&skjema=2&fm=4

http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=44852&skjema=2&fm=4

http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=119332&skjema=2&fm=4

http://www.nb.no/cgi-bin/galnor/gn_sok.sh?id=150216&skjema=2&fm=4

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-1_49.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//6-2_289.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//4-2_02.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//4-2_03.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_705.jpg
Jernbanebroa åpnet i 1878. Tegnet inn på Bernt Lunds tegning fra 1854

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//4-1_43.jpg
Prøvekjøring av den nye jernbanebrua 10. mai 1931

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//4-2_12.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//4-2_13.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_39.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_74.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_420.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//4-1_81.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_662.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//4-1_76.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-1_553.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_70.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_71.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_944.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_423.jpg

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-1_489.jpg
 (her er den nye brua bygd ved siden av den gamle)

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//6-2_286.jpg
(her er den nye brua bygd ved siden av den gamle)

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_487.jpg
 (gammel undergang ved Tarris)

http://bibliotek.sarpsborg.com/mikromarc/Fotoarkiv//0-3_68.jpg
(før jernbanen kom)

 

 

Stian:

Det ser ut til at den nye jernbanebrua ble åpnet i 1931. Så i tiden mellom 31 og 1940 ser det ut til at biltrafikken ble flyttet opp på øvre nivå av den gamle brua, mens de bygde ny veibru på undersiden. Den gamle brua var fjernet i 1940. I april 1940 ble veibrua sprengt da brannvesenet prøvde å fjerne sprengstoff som var plassert der av nordmennene for å hindre tyskerne. Det ble satt opp et midlertidig brospenn under krigen, mens i 1950 fra broen reparert tilbake til den formen den har i dag.

Den gamle Sarpebrua ser for øvrig ut til å være en "lenticular truss bridge"

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Albert_Bridge
http://www.historycooperative.org/journals/sia/30.1/boothby.html