Byggeblogg - Gleng bygger Hafslundbanen i N-skala - November 2010
Byggekveld 18 - Tirsdag 16. november.

Så er vi endelig i gang igjen etter en veldig lang sommerferie...

Vi startet kvelden med å høre et foredraget "Langs Glommastien fra Gatedalsbekken til Gretnesbekken" av Tormod Klemsdal arrangert av Sarpsborg historielag. Her fikk vi blant annet god innsikt i hvordan teglverkene fungerte. Klemsdal hadde laget en veldig god Powerpoint-presentasjon, og han var veldig grei og gav oss en kopi av den.

En av tilhørerne i salen kom med en veldig interessant kommentar underveis. Han hadde en kamerat som hadde jobbet på Hafslund, og han hadde en elektrisk modell av toget. Vi har fått navnet hans, og skal forsøke å kontakte han om dette.

 

Årum teglverk hadde eget sidespor fra Hafslundbanen. Og vi skal selvfølgelig ha med dette på anlegget vårt. Og det er nettopp sportraséen ved teglverket vi fikk på plass i kveld.

Se bilde av Teglverket her.

Dette er området til smelteverket. Her blir det en rekke spor gjennom området og delvis gjennom bygningsmassen.

Se bilde av smelteverket her.

 

 

En av de aller største utfordringene våre blir det rullende materiellet. Spesielt lokomotivene. Dette tyske loket har en del likhetstrekk med Hafslundbanens nr 3 og 4, så det kan vi muligens bruke som et utgangspunkt for ombygging. Selve kåpa stemmer ganske bra, men vi må ha et annet chassis som er lavere og med boggier. Bilde