Byggeblogg - Gleng bygger Hafslundbanen i N-skala - Mai 2010
Byggekveld 17 - Tirsdag 4. mai.

Ny trasÚ ut fra Sundl°kka. Dette som f°lge av justeringer nevnt i byggekveld 15.