Byggeblogg - Gleng bygger Hafslundbanen i N-skala - Januar 2012
Januar 2012 - Mer sporlegging
Det går fremover... Det blir mye lodding. Pensene sikres med egen tilførselledning til hver skinnebit for å sikre god drift.

Det gjør seg med lange slakke kurver!