Byggeblogg - Gleng bygger Hafslundbanen i N-skala - April 2015
 
Nytt lokale

Da er vi endelig klare for å begynne å bygge igjen! I det nye lokalet får vi enda bedre plass, så anlegget blir utvidet med lengre strekninger mellom Hafslund - smelteverket og smelteverket - Sundløkka.
 


Her studeres flyfoto av området som banen gikk i. Anlegget i forkant har ingenting med Hafslundbanen å gjøre. Det bygger vi på oppdrag, og skal ut så fort det er ferdig. Vi kommer nå til å jobbe parallelt med dette og Hafslundbanen.
 

Første trinn blir å sette opp seksjonene med smelteverket. Så bygger vi oss bortover veggen mot Hafslund. Seksjonene med Sundløkka skal stå midt ut i rommet, så de blir bygd opp når vi kan flytte det andre anlegget vi bygger på.
 

Seksjonene til Hafslundbanen blir montert på midlertidige bukker i passe arbeidshøyde. Når anlegget blir mer ferdig skal det høyere opp slik at vi ser inn på anlegget, ikke ned på det.